top of page

EKG ZÁŤAŽOVÉ -

BICYKLOVÁ ERGOMETRIA

Pri vyšetrení je zaznamenávaná elektrická aktivita srdca (teda tzv. EKG) a sledované zmeny spôsobené zaťažením srdce námahou. Pri zúžení alebo upchatí ciev, ktoré zásobujú srdce krvou, dochádza pri záťaži k horšiemu prekrveniu srdcového svalu a na zmenám na EKG. Zvyčajne sa pritom objaví aj bolesti alebo tlak na hrudi - tzv. angína pectoris. Záťažovým vyšetrením sa dá posúdiť aj telesná výkonnosť alebo sledovať výskyt srdcových arytmií (porúch rytmu srdca) spúšťaných pri záťaži.

Čo sa deje pri vyšetrení?

Vyšetrenie sa vykonáva na špeciálne upravenom bicykli (tzv. rotopede alebo ergometri). Počas vyšetrenia sa postupne zvyšuje záťaž, ktorú chorý šliapaním zvláda. EKG je snímané pomocou elektród, ktoré sú prilepené na hrudníku. Na paži je meraný v pravidelných intervaloch krvný tlak. Vyšetrenie pokračuje, kým vyšetrovaný nedosiahne vyššieho stupňa záťaže (merané pomocou určitého stupňa zrýchlenia tepovej frekvencie) alebo kým sa neobjaví príznaky (napr. bolesť na hrudníku alebo slabosť) alebo zmeny na EKG. Pre zdarný priebeh vyšetrenia je teda nutné, aby bol pacient schopný šliapať na bicykli.

Vyšetrenie vykovnávame na prístrojoch:

Ergometer Kettler DX1 PRO                                ERGOLINE bicycle ergometer

bottom of page