top of page

ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETRENIE - Echokardiografia - ECHO

Ide o ultrazvukové vyšetrenie srdca. Ultrazvuk je zvuk o veľmi vysokej frekvencii, ktorý nemožno počuť. Je vysielaný a prijímaný ultrazvukovou sondou, ktorá sa prikladá na hrudník. Odrazy ultrazvuku zo srdca sú analyzované prístrojom a prevedené na pohybujúce sa obrázok srdcových stien a štruktúr (napr. srdcových chlopní). Vyšetrenie tak umožňuje zobraziť jednotlivé srdcové oddiely a chlopne, ich štruktúru, veľkosť a funkciu.

Čo sa deje pri vlastnom vyšetrení?

Pacient leží na vyšetrovacom lehátku, väčšinou na ľavom boku alebo na chrbte. Na vyšetrovacie sondu sa nanesie ultrazvukový gél a potom sa sonda prikladá v rôznych miestach na hrudník a miernym tlakom sa zabezpečí dobrý kontakt so stenou. Zvyčajne sa vyšetruje na prednej stene hrudníka vľavo, ďalej pri dolnom okraji rebier u mečíkovitého výbežku alebo naopak z krčnej jamky. Okrem mierneho tlaku v danom mieste je vyšetrenie úplne bezbolestné. Bežné vyšetrenie trvá 15 - 30 min.

Predstavuje echokardiografia riziko?

Ultrazvuk nemá žiadne významné nepriaznivé účinky na organizmus, a preto je možné echo-vyšetrenie opakovať podľa potreby.

Príprava pred vyšetrením

Žiadna zvláštna príprava pred vyšetrením nie je nutná.

Vykonávame na prístrojoch : 

MyLab™Seven - Esaote                                             SONOSCAPE ssi 8000

bottom of page