INTERNÉ VYŠETRENIE

 

Interné vyšetrenie je súbor lekárskych výkonov vykonávaných na určenie diagnózy ochorenia. Na základe výsledkov sa lekár rozhodne pre nasledujúcu liečbu vyšetrovaného. Interné vyšetrenie sa obvykle skladá z podrobne vykonanej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a z laboratórneho vyšetrenia. Základné vyšetrovacie metódy tvorí nahmatanie a pohľad vyšetrujúceho, ktoré doplní poklepaním a počúvaním vyšetrovaného.

 

Vysvetlenie k internému vyšetreniu
Interné vyšetrenie nijako neobmedzuje vyšetrovaného, po jeho skončení nasledujú ďalšie diagnostické a liečebné postupy. Vyšetrujúci lekár môže vyšetrovanému doporučiť niektoré zobrazovacie vyšetrovacie metódy (RTG, ultrazvuk, CT, MR, endoskopia). V prípade závažnejších ochorení je možné vyšetrovaného prijať na hospitalizáciu a pokračovať vo vyšetreniach alebo nasadiť účinnú liečbu.