top of page

INTERNÉ VYŠETRENIE

 

Interné vyšetrenie je súbor lekárskych výkonov vykonávaných na určenie diagnózy ochorenia. Na základe výsledkov sa lekár rozhodne pre nasledujúcu liečbu vyšetrovaného. Interné vyšetrenie sa obvykle skladá z podrobne vykonanej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a z laboratórneho vyšetrenia. Základné vyšetrovacie metódy tvorí nahmatanie a pohľad vyšetrujúceho, ktoré doplní poklepaním a počúvaním vyšetrovaného.

 

Vysvetlenie k internému vyšetreniu
Interné vyšetrenie nijako neobmedzuje vyšetrovaného, po jeho skončení nasledujú ďalšie diagnostické a liečebné postupy. Vyšetrujúci lekár môže vyšetrovanému doporučiť niektoré zobrazovacie vyšetrovacie metódy (RTG, ultrazvuk, CT, MR, endoskopia). V prípade závažnejších ochorení je možné vyšetrovaného prijať na hospitalizáciu a pokračovať vo vyšetreniach alebo nasadiť účinnú liečbu. 

bottom of page