top of page
Záťažové vyšetrenie na bežiacom páse​
V podstate ide o vyšetrenie činnosti srdca pod záťažou s možnosťou plynulej regulácie. Ergometrické vyšetrenie dokáže rozlíšiť pôvod ťažkostí, bolesť v hrudníku, ktorá vznikla počas záťaže nasvedčuje, že dochádza k obmedzovaniu prietoku krvi v koronárnych tepnách. Bolesti na hrudníku, ktoré sa pri záťaži objavia a nevyvolávajú zmeny na EKG, majú svoj pôvod pravdepodobne niekde inde. Záťažové EKG - ergometrické vyšetrenie dokáže overiť aj úspešnosť liečby. Vyšetrenie absolvujú aj pacienti po operáciách srdca a katetrizačných zákrokoch.
Behadlo (treadmill) je výhodnejšie z hľadiska zaťaženia väčšej skupiny svalov, a preto, lebo viac imituje bežnú dennú činnosť (chôdza, beh). Pohyb na páse vyžaduje určitý nácvik a najmä u starších pacientov spôsobuje ťažkosti. Možnosť závratov a pádu z pohybujúceho sa pásu limituje jeho použitie v staršom veku.
bottom of page