top of page
12 zvodové EKG vyšetrenie
EKG je nebolestivé a jednoduché vyšetrenie, ktoré je možné vykonať pomocou špeciálneho prístroja - elektrokardiografu, ktorý sa skladá z elektród (umiestňujú sa na povrch tela vyšetrovaného), ktoré zachytávajú elektrické prúdy. Používame 12-elektródové EKG, ktoré zapisuje šesť zvodov z končatín a šesť zvodov z hrudníka. Každý zvod je samostatne zapisovaný na priebežne sa posunujúci špeciálny záznamový papier, prípadne zobrazuje hodnoty na monitore. 
Vyšetrenie
Pred vyšetrením je potrebné zobliecť sa do pol tela, vyhrnúť si ponožky a povytiahnúť nohavice tak, aby sa odhalili členky a uložiť sa na vyšetrovacie lôžko.
Na zápästie, na členky a na hrudník sestra nanesie vodivý gél alebo vlažnú vodu, čím zaistí lepšiu vodivosť medzi telom a elektródami. Následne na telo vyšetrovaného umiestni elektródy, na ruky a nohy - končatinové elektródy, pomocou prísaviek umiestni na hrudník elektródy - hrudníkové elektródy. Nasleduje samotné vyšetrenie EKG, počas ktorého je potrebné, aby vyšetrovaný ostal v kľude, nehýbal sa a nehovoril, pretože tieto aktivity môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia. Počas vyšetrenia z prístroja EKG začne vychádzať záznamový papier, na ktorom v podobe kriviek je zachytená elektrická aktivita a činnosť srdca vyšetrovaného. Vyšetrenie trvá len niekoľko sekúnd, počas ktorých môže vyšetrujúci požiadať vyšetrovaného, aby zadržal dych, prípadne aby zhlboka dýchal. Po ukončení meraní vyšetrujúci odstráni elektródy a vyšetrovaný môže odísť. Záznam z vyšetrenia EKG je k dispozícii okamžite (výjde z prístroja počas vyšetrenia), ale odborné posúdenie záznamu EKG musí vykonať lekár, ktorý na základe zistení napíše lekársku správu s výsledkom vyšetrenia.
bottom of page