top of page

Kardiologické vyšetrenie

  • komplexné kardiologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu kardiovaskulárnych chorôb

  • kontrolné kardiologické vyšetrenie za účelom indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení

Preventívne vyšetrenie je zamerané na odhaľovanie (diagnostiku) rizikových faktorov, stanovenie celkového rizika, navrhnutie príslušných zmien v životospráve a odporučenie zodpovedajúcej liečby. 

Cieľová skupina preventívneho vyšetrenia :
 

  • pacienti so zvýšeným rizikom výskytu kardiovaskulárnych ochorení (v rodinnej anamnéze cievna mozgová príhoda či srdcový infarkt u rodičov vo veku do 50 rokov, zistená cukrovka, vysoký tlak, obezita, fajčenie, porucha metabolizmu tukov u nich samotných)

  • pacienti mladšieho veku – aktívni športovci s výraznou fyzickou záťažou v rámci svojich športových aktivít, s cieľom včas podchytiť prípadné kardiovaskulárne ochorenie a predchádzať riziku akútneho srdcového zlyhania pri záťaži

  • vyšetrovacie metódy zachytávajú prípadné patológie kardiovaskulárneho aparátu a umožňujú včasnú terapeutickú intervenciu pri začínajúcich či rozvinutých fázach ochorenia.

bottom of page